Shoplifters

Shoplifters

Assunto de Família 01
Cinema Crítica Cinematográfica
Assunto de Família (Manbiki Kazoku, 2018); Direção: Kore-eda Hirokazu; Roteiro: Kore-eda Hirokazu; Elenco: Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka, Kairi Jō, Miyu Sasaki, Kirin Kiki; Duração: 121 minutos; Gênero: Drama; Produção: Matsuzaki Kaoru, Yose ...
1