Satoshi Takata

Satoshi Takata

Cinema Crítica Cinematográfica Perspectiva Internacional
“Roda do Destino” (“Guzen To Sozo“, 2021); Direção: Ryûsuke Hamaguchi; Roteiro: Ryûsuke Hamaguchi; Elenco: Kotone Furukawa, Kiyohiko Shibukawa, Katsuki Mori, Fusako Urabe, Aoba Kawai, Ayumu Nakajima; Duração: 121 ...
0